Pirkimo taisyklės ir sąlygos

1. Pagrindinės sąvokos
1.1. Bilietas – Wakeparkpalanga.lt svetainėje sugeneruotas dokumentas, kuris suteikia teisę naudotis Organizatoriaus siūlomomis vandens pramogomis, kuriame nurodyta vandens pramogos vieta, data ir laikas, barkodas, kita Organizatoriaus pateikta informacija.
1.2. Interneto svetainė Jumpparkpalanga.lt – Reprezentacinė ir elektroninė bilietų parduotuvė teikianti vandens pramogas, esanti adresu www.wakeparkpalanga.lt
1.3. Pirkėjas – juridinis ar fizinis asmuo, perkantis / nusipirkęs Bilietą www.wakeparkpalanga.lt svetainėje į Organizatoriaus organizuojamą vandens pramogą ant pripučiamų vandens batutų.
1.4. Pardavėjas – UAB “Paljuga”, juridinio asmens kodas 304175270, PVM mokėtojo kodas LT100010100618, registruotos buveinės adresas Plaušės g. 9, Palanga
1.5. Taisyklės – Naudojimosi jumpparkpalanga.lt sistemos bilietų pirkimo taisyklės.2. Bendrosios nuostatos
2.1. Šios Taisyklės įsigalioja asmeniui naršant Interneto svetainėje wakeparkpalanga.lt. Asmuo, naudodamasis Interneto svetaine wakeparkpalanga.lt pripažįsta, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.
2.2. Šios Taisyklės nustato naudojimosi Interneto svetaine wakeparkpalanga.lt sąlygas gaunant informaciją apie Bilietus, pateikiant informaciją Organizatoriams.
2.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Taisykles ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje wakwparkpalanga.lt. Asmenims rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia šių Taisyklių versija.

3. Naudojimasis Interneto svetainė wakeparkpalanga.lt
3.1 wakeparkpalanga.lt yra informacinio pobūdžio ir Bilietų pardavimo sistema, suteikianti galimybę Pirkėjams gauti informaciją apie esamas vandens pramogas, bei įsigyti Bilietą iš Organizatoriaus.
3.2. Bilietus įsigyti gali visi asmenys, turintys teisę ir galimybes sudaryti tokius sandorius, t. y. asmenys, kurių veiksnumas šioje srityje neapribotas, turintys technines galimybes atsiskaityti už bilietą ir gauti elektroninį bilietą, bei besilaikantys šių Taisyklių reikalavimų.
3.3. Pirkėjas, norėdamas įsigyti Bilietą, neturi registruotis wakeparkpalanga.lt svetainėje. Pirkėjas tiesiog išsirenka norimą bilietą, pasirenka norimą kiekį, pateikia asmeninę informaciją ir savo galiojantį elektroninio pašto adresą, kitą Organizatoriaus prašomą informaciją apie Pirkėją, duoda sistemos prašomus patvirtinimus ir sutikimus bei leidimą perduoti jo duomenis Organizatoriui.
3.4. Už Bilietą Pirkėjas gali sumokėti naudodamasis Paysera integruotais elektroniniais mokėjimo būdais.
3.5. Už Bilietą turi būti apmokėta iš kart. Pavėlavęs apmokėti Bilietą, Pirkėjas prisiima riziką, kad Bilietas nebus nusipirktas ir pateiktas, bei netaps galiojančiu.
3.6. Bilietai Pirkėjui išduodami tik sumokėjus pilną Bilietų kainą. Informacija apie Bilietų kainas yra pateikiama interneto svetainėje Bilieto pirkimo metu. Pirkėjui tinkamai atsiskaičius už Bilietą, sugeneruotas elektroninis Bilietas yra išsiunčiamas Pirkėjo elektroninio pašto adresu. Pirkėjas yra atsakingas už tikslaus ir galiojančio elektroninio pašto adreso pateikimą. Pirkėjui pateikus netikslų ar negaliojantį elektroninio pašto adresą jis prisiima atsakomybę, kad Bilietai jam gali būti neišsiųsti. Tokiu atveju dėl Bilieto gavimo ar lėšų už Bilietą atgavimą Pirkėjas turi kreiptis tiesiogiai į Organizatorių.
3.7. Norėdamas naudotis vandens pramogomis Pirkėjas pateikia Organizatoriui atspausdintą Bilietą arba parodo jį mobilaus įrenginio ekrane.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos
4.1. Pirkėjas privalo:
4.1.1. tinkamai ir laiku atsiskaityti su Organizatoriumi už įsigyjamą Bilietą;
4.1.2. teikti tikslius, išsamius ir teisingus duomenis
4.1.3. nepažeisti ir laikytis šių Taisyklių;
4.1.4. Apmokėti už bilietus užsakymo metu;
4.1.5. prieš įsigyjant Bilietą įsitikinti, kad visa informacija įvesta korektiškai, įskaitant datą, laiką, vietą ir kitas Renginio sąlygas, taip pat susipažinti su visa jiems aktualia Bilietų įsigijimo informacija;
4.2. Pirkėjui draudžiama:
4.2.1. klastoti Bilietus, juos kopijuoti, taip pat panaudoti Bilietus ar juos įgyti neteisėtu būdu;
4.2.2. pardavinėti Bilietus, sugeneruotus jumpparkpalanga.lt interneto svetainėje, nesuderinus su Organizatoriumi;
4.2.3. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, kuri gali trukdyti tinkamam wakeparkpalanga.lt interneto svetainės veikimui;
4.2.4. atlikti bet kokius veiksmus kurie sudarytų neracionalią ar per didelę apkrovą jumpparkpalanga.lt interneto svetainei.
4.3. Apie neteisėtą Pirkėjo veiklą bus informuojamos teisėsaugos institucijos.
4.4. Pirkėjas, naudodamasis jumpparkpalanga.lt internetinės svetainės bilietų pirkimo sistema, prisiima visą atsakomybę už teikiamų duomenų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiima visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą.
4.5. Pirkėjai naudojasi interneto svetaine savo rizika. Organizatoriai negarantuoja ir nėra atsakinga už tai, kad Pirkėjams naudojantis interneto svetaine nekils jokių trukdžių ar problemų.

5. Organizatorių atsakomybė

5.1. Organizatoriai neatsako už Paysera mokėjimų sistemos sutrikimus, atsiradusius ne dėl Paysera kaltės, neatlygina dėl šių sutrikimų atsiradusios žalos.

6. Kitos sąlygos

6.1. Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybėms wakeparkpalanga.lt internetinė svetainė bei galimybė įsigyti Bilietus gali būti sustabdytas ar nutrauktas.
6.2. Visi ginčai sprendžiami derybų būdu. Jei taikiomis derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie, neatsižvelgiant į galimus galiojančių įstatymų nuostatų prieštaravimus, bus sprendžiami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir tik Lietuvos Respublikos teismuose.